Eventos y fotos
駐館及駐團同仁與國會禮賓處同仁於竹屋內合影。
瓜地馬拉國會禮賓處處長Yari Jaroslav Alburez García率其同仁參訪我在瓜國竹藝訓練中心。
駐館及駐團同仁與國會禮賓處同仁於竹屋內合影。