เทศกาลการท่องเที่ยวไทย-ไต้หวัน ปี 2563(2020spring.Taiwan-Thailand.Net)

ไต้หวันจะเปิดตัวเว็บเพจ 2020spring.Taiwan-Thailand.Net  โดยช่วงกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2563 จะนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่จะไปเยือนไต้หวัน อย่ารอช้า! รีบเชิญชวนเพื่อนๆ และครอบครัวไปเที่ยวไต้หวันกัน

รายการโปรโมชั่นจากเทศบาลเมืองต่างๆ

- เมืองจีหลง

- นครนิวไทเป

- กรุงไทเป

- นครเถาหยวน

- เมืองซินจู๋

- นครไถจง

- เทศบาลเมืองหนานโถว

- เทศบาลเมืองเจียอี้

- เมืองเจียอี้

- นครไถหนาน

- นครเกาสง

- เทศบาลเมืองผิงตง

- เทศบาลเมืองอี้หลัน

- เทศบาลเมืองฮวาเหลียน

- เกาะจินเหมิน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการเดินทาง

โปรโมชั่นจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทย

โปรโมชั่นจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในไต้หวัน

โปรโมชั่นจากผู้ประกอบการไทยและไต้หวัน

 

 

ตลาดกลางคืนหน้าวัด เมืองจีหลง

 

ท่าเรือประมงตั้นสุ่ย นครนิวไทเป

เป่ยเหมิน - เฉินเอินเหมิน กรุงไทเป

ถนนโบราณต้าซี นครเถาหยวน

สวนสาธารณะ เมืองซินจู๋

โรงละครแห่งชาติ นครไถจง

เทศกาลกังหันลม ฟาร์มชิงจิ้ง  เทศบาลเมืองหนานโถว

บทเพลงแห่งป่าไม้ เมืองเจียอี้

เขตสันทนาการป่าไม้ เขาอาหลี่ซัน เทศบาลเมืองเจียอี้

อาทิตย์อัสดงทะเลสาบชีกู่ นครไถหนาน

อนุสรณ์สถานพุทธอุทยานพระใหญ่ โฝกวงซาน นครเกาสง

พิธีต้อนรับเทพเจ้า เพื่อความสันติสุข เทศบาลเมืองผิงตง

ที่ราบหลันหยางจากมุมสูง เทศบาลเมืองอี้หลัน

หลุมบ่อสือทีผิง เทศบาลเมืองฮวาเหลียน

เส้นทางอุโมงค์ไจ๋ซัน เทศบาลเมืองจินเหมิน