คำชี้แจงเรื่อง นักท่องเที่ยวไทยถูกปฏิเสธการเข้าพักจากโฮสเทลในไต้หวัน

 

โฮสเทสไต้หวันปฏิเสธนักท่องเที่ยวไทย