สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ใช้มาตรการให้เจ้าหน้าที่ผลัดเวรทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันโรคและบริการประชาชน