เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยมีการปรับเวลาบริการรับเอกสารด้านการกงสุลให้เป็น วันจันทร์ พุธ และศุกร์ 09:00-11:30 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป