สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประกาศจะไม่ปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับการศึกษาต่อไต้หวันระหว่างโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ทำให้ระบบการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ในปัจจุบันมีความไม่แน่นอน หากทว่า “แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย-ไต้หวัน” ในไลน์แอดไอดี @TTedu และสายเฉพาะในเทเลแกรม TaiwanEdu ยังคงดำเนินการต่อเพื่อบริการให้คำปรึกษาที่รวดเร็วที่สุดสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อไต้หวันหรือขอทุนการศึกษา ดังนั้นยินดีต้อนรับนักเรียนหรือผู้ปกครองชาวไทยที่สนใจเข้าศึกษาที่ไต้หวันเข้าร่วมไอดีไลน์แอดดังกล่าวและเทเลแกรมในส่วนของช่อง Taiwan Education Service ที่ไอดี iTaiwanEdu โดยทางสำนักงานฯ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนฟรี

อนึ่งศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยที่มีสำนักงานอยู่ 3 แห่ง คือ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเหตุที่ศูนย์ฯ ต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นปัจจุบันจึงหยุดบริการให้คำปรึกษา ณ ที่ทำการเป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจการศึกษาต่อไต้หวันยังสามารถติดต่อผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟสบุ๊คของศูนย์ฯ โทรศัพท์หรืออีเมลสอบถามได้ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ในช่วงเวลาทำงาน โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อมีดังต่อไปนี้

 1. แฟนเพจเฟสบุ๊คของศูนย์ฯ : Taiwan Education Center, Thailand
 2. ข้อมูลติดต่อของศูนย์ต่าง ๆ :
 • สำนักงานศูนย์ฯ ประจำกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทร : 087-503-6550  อีเมล : tecthailand1@gmail.com

 • สำนักงานศูนย์ฯ ประจำนครราชสีมา

เบอร์โทร : 094-271-5335  อีเมล : tecthailand3@gmail.com

 • สำนักงานศูนย์ฯ ประจำเชียงใหม่

เบอร์โทร : 080-114-9041  อีเมล: tecthailand4@gmail.com

นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อหรือเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน สามารถเข้าไปดูข้อมูลอ้างอิงได้ที่ "เครือข่ายข้อมูลการศึกษาไทยไต้หวัน" (http: Edu.Taiwan-Thailand.Net) ที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลายมากมาย ครอบคลุมถึง 6 หมวดหมู่ คือ

 1. การศึกษาต่อไต้หวัน ประกอบไปด้วย คู่มือการศึกษาต่อไต้หวัน คู่มือการศึกษาต่อด้านการแพทย์และสุขอนามัยและคู่มือการศึกษาต่อด้านการเกษตร
 2. การเรียนภาษาจีนในไต้หวัน ประกอบไปด้วย คู่มือเรียนภาษาจีนในไต้หวันและคู่มือค่ายภาษาจีนฤดูร้อนที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
 3. แนะนำมหาวิทยาลัยของไต้หวันและไทย
 4. คู่มือไต้หวันช่วยอบรมบุคคลากรในสายงานไทยแลนด์ 4.0
 5. ข้อมูลทุนการศึกษาต่าง ๆ
 6. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการศึกษาต่อในไต้หวัน ฯลฯ