รัฐบาลไทยได้มีมาตรการยกเลิกเทศกาลวันสงกรานต์ จะมีการชดเชยวันหยุดให้ในภายหลัง

เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการชุมนุม อันเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิค 19  รัฐบาลไทยได้มีมาตรการยกเลิกเทศกาลวันสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 13 -15 เมษายน พ.ศ.2563 และจะมีการชดเชยวันหยุดให้ในภายหลัง ดังนั้นทางสำนักงานฯ จึงต้องดำเนินการตามภาครัฐ ไม่มีการหยุดงานในวันดังกล่าว ตั้งแต่ 13-15 ยังคงเปิดทำงานตามปกติ จะเปิดบริการสำหรับยื่นเอกสารเฉพาะ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ ส่วนผู้ที่จะมารับเอกสาร ให้มารับได้เฉพาะวันอังคารและพฤหัสเท่านั้น