เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3 วันในระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2563 นั้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้มีกิจธุระด้านการกงสุลในช่วงเวลานี้ จึงเพิ่มเวลาบริการรับเอกสารด้านการกงสุลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 09:00-11:30