“คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ไต้หวัน

เพื่อแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของไต้หวันและส่งเสริมให้คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ไต้หวันมากขึ้น และเป็นไปตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) ได้จัดทำ “คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” ฉบับภาษาจีนและภาษาไทยเล่มแรก โดยมีเนื้อหาแนะนำและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ในไต้หวัน เพื่อดึงดูดชาวไทยไปท่องเที่ยวไต้หวันและสัมผัสถึงเอกลักษณ์และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

 

ดร.ถง เจิ้น หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยกล่าวว่า ไต้หวันมีความเฟื่องฟูด้านศิลปะและอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหรือสมัยใหม่ ล้วนมีความหลากหลายสมบูรณ์และตระการตา เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยเดินทางไปสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่มีชีวิตชีวาในไต้หวัน รวมทั้งทิวทัศน์อันงดงาม อาหารแสนอร่อยและประเพณีวัฒนธรรมในไต้หวัน

 

สำนักงานฯ ได้ประสานพิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้ามและหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน รวบรวมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมที่เปิดบริการให้ผู้คนเข้าชมทั้ง 16 แห่งจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออกของไต้หวัน เนื้อหาครอบคลุมทั้งข้อมูลและรูปภาพอันงดงามของพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ หอแสดงดนตรี โรงละคร พิพิธภัณฑ์ด้านวรรณคดี พิพิธภัณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน ศูนย์ศิลปหัตถกรรม ศูนย์ศิลปะดั้งเดิม ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสวนมรดกทางวัฒนธรรมเป็นต้น

 

“คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” นอกจากจะมีฉบับภาษาจีนแล้ว ยังมีฉบับภาษาไทยอีกด้วย ภายใต้มาตรการพิเศษยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลไต้หวัน การจัดทำคู่มือฉบับภาษาไทยจะตอบสนองความต้องการของเพื่อนชาวไทยมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวันและลิ้มรสอาหารอร่อยแล้ว ชาวไทยยังสามารถชื่นชมสถาปัตยกรรมที่มีศิลปะไต้หวันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของสะสมในแต่ละพิพิธภัณฑ์รวมถึงการแสดงและนิทรรศการที่หลากหลาย

 

จำนวนคนไทยที่เดินทางไปไต้หวันเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2019 ทะลุ 400,00 คน ยอดรวมจำนวนสูงถึง 419,926 คน เห็นได้ชัดว่าเพื่อนชาวไทยให้ความสนใจไต้หวันเป็นอย่างมาก ต่างเดินทางมาสัมผัสกับประเพณีความเป็นอยู่ในไต้หวันรวมถึงอาหารที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ขอเชิญชวนเพื่อนชาวไทยเข้าสู่เว็บไซต์ “แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน” (http://Tour.Taiwan-Thailand.Net) และดาวน์โหลดไฟล์ “คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” หากต้องการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวที่ไต้หวัน สามารถติดต่อแผนกการท่องเที่ยวของสำนักงานฯ ผ่านทางไลน์ไอดี @VisitTaiwan มีบริการข้อมูลท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและภาษาจีน

 

นอกจากนี้แล้ว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมของไต้หวันแก่ผู้คนที่สนใจ สำนักงานฯ ได้จัดทำ “เว็บไซต์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของไต้หวัน” (http://Culture.Taiwan-Thailand.Net) และจะอัพโหลดไฟล์ “คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” ไว้บนเว็บไซต์ดังกล่าว ให้ทุกคนเข้าถึงและเผยแพร่ต่อได้ หากต้องการสอบถามข้อมูลสถานที่ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ระบุในคู่มือ สามารถติดต่อกับแผนกวัฒนธรรม สำนักงานฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2119-3555 ต่อ 602