สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลทั่วภูมิภาคทั้งหมด 27 แห่ง และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ฝ่ายการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลทั่วภูมิภาคทั้งหมด 27 แห่ง และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักเรียน/นักศึกษาก่อนเดินทางไปศึกษายังไต้หวัน ประกอบด้วย เขตจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 13 แห่ง เขตภาคกลาง 4 แห่ง เขตภาคตะวันตก 1 แห่ง เขตภาคตะวันออก 2 แห่ง เขตภาคเหนือ 3 แห่ง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่งและเขคภาคใต้ 1 แห่ง

ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลทั่วภูมิภาคทั้งหมด 27 แห่ง และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ