น้ำใจไร้พรมแดน ไต้หวันมอบไออุ่น ณ ชายแดนไทย-เมียนมา อย่างไม่หยุดหย่อน

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยมีนายหลี่ หยิง หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน และนางสาวแซลลี่ ทอมสัน (Ms. Sally Thompson) ประธานองค์กรเดอะบอร์เดอร์คอนซอร์เที่ยม (The Border Consortium -TBC) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจของปีนี้ โดยที่ไต้หวันจะบริจาคเงินจำนวน 80,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐให้กับ องค์กรเดอะบอร์เดอร์คอนซอร์เที่ยม เพื่อดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างสารอาหารและการศึกษาให้กับผู้ลี้ภัยในเขตชายแดนไทยและเมียนมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาสในเขตชายแดนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและสร้างเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพ

ผู้แทนหลี่ เน้นขณะที่กล่าวเปิดงานว่า ความเอื้ออาทรต่อชาติอื่นและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นค่านิยมหลักในนโยบายการทูตของไต้หวัน หวังว่าไทยและไต้หวันจะมีความร่วมมือเชิงปฏิบัติด้านมนุษยธรรมกันมากขึ้น ร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง ส่งมอบไออุ่นให้กับมือทุกคู่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้แทนหลี่ได้ประกาศภายในงานว่าจะบริจาคหน้ากากผ้าจำนวน 12,000 ชิ้นให้กับองค์กรเดอะบอร์เดอร์คอนซอร์เที่ยม ช่วยยกระดับสุขอนามัยของท้องถิ่นและเสริมปัจจัยด้านการป้องกันโรค ประธานแซลลี่ เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของดังกล่าวพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลไต้หวัน และเน้นว่ารัฐบาลไต้หวันให้การสนับสนุนโครงการเดอะบอร์เดอร์คอนซอร์เที่ยม มากว่า 20 ปี ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในชายแดนไทย-เมียนมาจำนวนนับไม่ถ้วน และหวังว่าไต้หวันจะให้การสนับสนุนต่อไป

หลังจากพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเสร็จสิ้น ผู้แทนหลี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือไต้หวันจะไปถึงที่นั่น” นี่คือจิตวิญญาณและโลกทัศน์ของไต้หวันในการผลักดันการทูตเชิงมนุษยธรรม แนวคิดนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้ในนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ประธานาธิบดีไช่พยายามผลักดันหลังได้รับตำแหน่ง เน้นความเอื้ออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีมนุษย์เป็นที่ตั้ง ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพการใช้ชีวิตของปัจเจกชนทุกคน และนี่คือเป้าหมายแนวคิด “สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกเพศทุกวัย” ใน “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ ในส่วนของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนั้นไต้หวันมีแนวคิดเคียงบ่าเคียงไหล่กับแนวคิดสากล ทั้งนี้เพื่อทำให้ความเอื้ออาทรและการให้เกียรติต่อค่าของมนุษย์เกิดขึ้นจริง

รัฐบาลไต้หวันได้สนับสนุนแผนดูแลผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-เมียนมามาแล้ว 7 ครั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวในเอเชียที่ได้รับเงินบริจาค