ความรักไร้พรมแดนไทย-ไต้หวันร่วมมือต่อสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

บริษัทชาวไต้หวันมอบหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้นให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย เมื่อ 6 ต.ค. ดร.หลี่ หยิง หยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย(สำนักงานฯ) เป็นประธานในพิธีส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประเทศไทย ณ ที่ทำการสำนักงานฯ โดยคุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคุณปิยพรรณ  หันนาคินทร์ ประธานกลุ่มThaiFightCovid และพล.ต.ท.ธนา ธุระเจน รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ดร.หลี่ หยิง หยวน กล่าวในพิธีดังกล่าวว่าการบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 1 ล้านชิ้นในครั้งนี้ริเริ่มโดยบริษัทชาวไต้หวัน 6 ราย ในงานแถลงข่าวการบริจาคหน้ากากอนามัยที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจำกรุงไทเป ดร.หลี่ได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจของบริษัทชาวไต้หวัน

ดร.หลี่ กล่าวว่า ทั้งชาวไทยและชาวไต้หวันมีความเป็นมิตรและเป็นกันเอง มิตรภาพระหว่างทั้งสองฝ่ายจะยั่งยืนยาวนานตลอดไป ชาวไต้หวันมอบหน้ากากช่วยเหลือชาวไทยด้วยความห่วงใย และเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย

คุณปิยพรรณ ได้แสดงความขอบคุณต่อไต้หวันที่ได้บริจาคหน้ากากอนามัยนับล้านชิ้น น้ำใจของชาวไต้หวันจะถูกแจกจ่ายไปยังสถานพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย สถานทูตไทยและกงลุสไทยประจำต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และนักการทูตที่อยู่ด่านหน้าของการต่อสู้กับโรคระบาด

คุณวัลลภ สัญญาว่ามูลนิธิจะส่งน้ำใจและหน้ากากอนามัยจากไต้หวันไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือที่ห่างไกลและในพื้นที่เขตชายแดนโดยอย่างเร็วที่สุด

นอกจากนี้ดร.ธนา ยังกล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ไต้หวันบริจาคนั้นได้สามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในภาคใต้ที่มีทรัพยากรน้อยกว่าผู้อื่นในการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างทันท่วงที เร็วๆ นี้ประเทศไทยกำลังวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดเทคโนโลยีระดับสูง ในอนาคต ทั้งไทยและไต้หวันสามารถสร้างความร่วมมือในรูปแบบใหม่ด้วยกัน

ความร่วมมือในการต่อสู่กับโรคระบาดไร้พรมแดน มีเพียงแต่ทุกประเทศช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงจะเสริมสร้างกลไกการป้องกันโรคระบาดทั่วโลกได้ ไต้หวันเป็นพลังเชิงบวกต่อประชาคมโลก ไต้หวันจะใช้การลงมือปฏิบัติจริงเพื่อเป็นไปตามแนวคิด “ไต้หวันช่วยได้และไต้หวันกำลังช่วยอยู่” (Taiwan can help, and Taiwan is helping!) ความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวันครั้งนี้เป็นการทำให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริงอีกครั้ง