สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดตั้ง “พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)”

พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

1. เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

1.1 ประกาศสำนักงานฯ

1.2 ข่าวในประเทศไทย

1.3 การตรวจลงตรา(วีซ่า)

1.4 หนังสือเดินทาง

1.5 รับรองเอกสาร

1.6 ช่องทางการติดต่อสำนักงานฯ

2. คู่มือ “ไทย-ไต้หวัน ก้าวไกลไปกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่”

2.1 การบริการฝ่ายการกงสุล

2.2 การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจ

2.3 การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา

2.4 การแลกเปลี่ยนด้านการแพทย์

2.5 การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

2.6 การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยว

2.7 แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันประเทศไทย

2.8 พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)

2.9 แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-ไต้หวัน

3. คู่มือการศึกษาต่อไต้หวัน

3.1 Study in Taiwan Manual 

3.2 Learning Chinese in Taiwan_Thai version

3.3 Taiwan_s_Education_and_Scholarships_for_Thailand_4.0

 

  1. ช่องทางการติดต่อของสำนักงานฯ
แพลตฟอร์ม แนะนำ นามบัตร
TaiwanFDI

 

บริการด้านการลงทุน

ระหว่างไทย-ไต้หวัน

 
TTedu

 

ให้บริการข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาด้านการศึกษาไทย -ไต้หวัน   IMG-5376
@TTedu

 

ข้อมูลทุนการศึกษาและข้อมูล

ด้านการศึกษาไต้หวันสำหรับนักศึกษาไทย

 

 
@VisitTaiwan

 

บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สายด่วนบริการสอบถามข้อมูลให้ความช่วยเหลือแก่ชาวไทยขณะท่องเที่ยวในไต้หวัน  
TaiwanAgri เพิ่มความรวดเร็วในการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน และเพิ่มโอกาสการจับคู่ธุรกิจด้านเกษตรไทย-ไต้หวัน  
@TaiwanAgri เพิ่มความรวดเร็วในการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรไทย-ไต้หวัน และเพิ่มโอกาสการจับคู่ธุรกิจด้านเกษตรไทย-ไต้หวัน  

 

  1. แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและไต้หวัน
แพลตฟอร์ม แนะนำ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)

 

ส่วนแรก คือ ข่าวสารที่ประกาศจากสำนักงานฯ ข่าวในประเทศไทย การบริการฝ่ายกงสุล การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวไทยและไต้หวัน ส่วนที่สอง คือ คู่มือ “ไทย-ไต้หวันก้าวไกลไปกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แสดงผลลัพธ์การส่งเสริม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” อย่างสร้างสรรค์ ส่วนที่สาม คือ คู่มือการศึกษาต่อไต้หวัน  คู่มือการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน และคู่มือการศึกษาต่อและทุนการศึกษาสำหรับ Thailand 4.0 เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปในการศึกษาต่อไต้หวัน 10 เหตุผลที่ต้องไปศึกษาต่อที่ไต้หวัน หลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยไต้หวัน รายละเอียดทุนการศึกษาไต้หวันสำหรับนักเรียนไทย และบัญชีLINE ที่ให้บริการปรึกษาข้อมูลการศึกษาต่อไต้หวันทั้งสามภาษา สุดท้ายคือ ช่องทางการติดต่อของสำนักงานฯ และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ไต้หวัน Thai.Taiwan-Thailand.Net
เฟซบุ๊กไทย - ไต้หวัน

 

เฟซบุ๊กเพจภาษาจีน – ไทยเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-ไต้หวัน ตอนนี้ทั้งสองเพจนี้มีแฟนเพจมากกว่า 22,000 คน เฟซบุ๊กเพจภาษาจีน : Taiwan Thailand Fans

เฟซบุ๊กเพจภาษาไทย : Taiwan Thailand Fans.Thai

แพลตฟอร์มบุคลากรที่มีคุณภาพที่ไทย –ไต้หวัน

 

มีบริการช่วยคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพแก่บริษัทไต้หวัน-ไทย  นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ยังมีฐานข้อมูลที่มีข้อมูลลูกจ้างในไต้หวันกว่า 95 % และบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาไทยกว่า 6,000 ราย http://1111thai.com
แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวัน

 

ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรม10 กลุ่ม พร้อมเป้าหมายและนโยบายการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม 5 + 2 ของไต้หวัน  โดยสามารถแบ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก 15 กลุ่ม  ปัจจุปันได้รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจชาวไต้หวันและชาวไทยกว่า 1,200 ราย แพลตฟอร์มนี้มีจุดประสงค์แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไทย-ไต้หวันและเพิ่มโอกาสการร่วมมือระหว่างไทย-ไต้หวัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE ID: TaiwanFDI

 

แพลตฟอร์มเทคโนโลยีไต้หวันในประเทศไทย รวบรวมช่องทางการติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 6 แห่ง ของไต้หวัน เพื่อช่วยยกระดับเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจสายงานใหม่แก่ผู้ประกอบการชาวไต้หวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE ID: TaiwanFDI

 

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่

 

สำนักงานฯ ร่วมมือกับ Asia Silicon Valley Development Agency (ASVDA) และสถาบันวิจัยธุรกิจ  เชิญผู้ประสงค์ลงทุนในไทยกว่า100 บริษัทเข้าร่วม “แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่” โดยมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมใหม่ของไทย-ไต้หวันมาช่วยพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE ID: TaiwanFDI

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย-ไต้หวัน

 

 

 

มีสถาบันระดับต่างๆเข้าร่วมเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ และเพิ่มโอกาสความร่วมมือระหว่างไทย -ไต้หวัน ทั้งนี้มีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย-ไต้หวันรวมทั้งหมด 21 แพลตฟอร์ม

 

 

1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE ID: TTedu เป็นเพื่อน

2. สถาบันด้านการศึกษาสามารถเข้าร่วมแพลตฟอร์ม โดยการเพิ่ม LINE ID: TTedu เป็นเพื่อน   ทางสำนักงานฯจะชวนท่านเข้าแพลตฟอร์มที่เหมาะสม  และช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนตลอดจนข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนทด้านการศึกษาไทย-ไต้หวัน

 

 

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาไทยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมัธยม  โรงเรียนจีน  ศูนย์ภาษาจีน อาจารย์สอนภาษาจีน  สมาคมศิษย์เก่าไต้หวัน  สมาคมนักเรียนไต้หวัน    สมาคมนักเรียนเก่าไต้หวัน  สมาคมศิษย์เก่านักเรียนไต้หวันในไทย  อาจารย์ไต้หวันสำเร็จการศึกษาในไทยเป็นต้น 2. ท่านสามารถเพิ่มLINE @TTedu เป็นเพื่อน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษา ข้อมูลมหาวิทยาลัย และข้อมูลการศึกษาต่อไต้หวัน
 “แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันในประเทศไทย” (WatchTaiwan.TV) สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้รวบรวมช่องรายการโทรทัศน์ไต้หวันเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนออนไลน์ ผู้ชมสามารถชมรายการได้โทรทัศน์ของไต้หวันบน YouTube และ WatchTaiwan.TV ได้

 

รวมรายการโทรทัศน์ไต้หวันออนไลน์  : http://.WatchTaiwan.TV

รายการทั่วไปออนไลน์ : http://2.WatchTaiwan.TV

รายการข่าวออนไลน์ : http://3.WatchTaiwan.TV

รายการละครภาพยนตร์ออนไลน์ : http://4.WatchTaiwan.TV

รายการเด็กออนไลน์ : http://5.WatchTaiwan.TV

รายการศาสนาออนไลน์ : http://6.WatchTaiwan.TV

รายการบันเทิงออนไลน์ : http://7.WatchTaiwan.TV